ERGONOMIC CONDITIONS ASSESSMENT OF A BUS FACTORY

Authors

  • Koray AL Bireysel

DOI:

https://doi.org/10.46291/ICONTECHvol4iss2pp35-47

Keywords:

ergonomy, Ergonomics, Workforce, Working Conditions, Work Safety, bus factory

Abstract

 

Eventhough the production technology and capacity have been improved, manpower is indispensable. Coach production industry is one of the heavy industries. Production processes are mostly manpower in addition to automation and mechanization in these factories. Ergonomics is the one of the most important subject to increase the production efficiency and job security in heavy industry factories which use manpower heavily. Ergonomics is the field which aims to reduce the accidents and job related illnesses, anatomic problems in human body, psychological and physiological fatigue and minimize the workforce loss. Ergonomic statement evaluation is possible with providing ergonomic criteria such as anthrometric, environmental condition, and work place.

 

In this study, some experimental studies are done in order to evaluate the ergonomical conditions in chassis frame production, cataphoresis, paint shop, assembly, and quality inspection processes. The experimental studies include static and dynamic anthrometric measurements on a choosen process and experimental subject workers. The environmental conditions namely, temperature, humudity, lightening, air quality, and noise level are periodicly meausured with proper measuring devices and these data are recorded. The results are used to make an inference with comparing literature. Furthermore, inconvenient results are studied in order to determine the relation with work accidents, work related illnesses and total efficiency parameters in the factory. This study is considered to be a guidance for the effects of ergonomical conditions on workplace safety and health, work accidents and occurences, and production efficiency.

 

References

Lau, N. and Ma, H., (2007) “Reconstructing motion data for evaluation in design process”, International Association of Societies of Design Research, The Hong Kong Poly Technic University.

Shikdar, A. A., and Sawaqed, N. M., “Ergonomics, and occupational health and safety in the oil industry: a managers’ response”, Computers & Industrial Engineering 47, 223–232, (2004).

Erkan,N.,1997.Ergonomi. M.P.M Yayınları, Yayın No: 373, Ankara.

Barlı, Ö., 1998. Tr. J. of Agriculture and Forestry, TÜBİTAK, 22, 521–524.

Arıcı, K., 1999. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği. Sargın Ofset, Ankara.

Akal, Z., 1991. İş Etüdü. M.P.M Yayınları, Yayın No: 29, 4. Basım, Ankara.

Akyöney, B., 2003. Temizlik Hizmetleri İşletmeciliği. Detay Yayıncılık, Ankara.

Ç. Güler.Ergonomiye Giriş. Ankara Tabip Odası Yayını, 2001, Ankara

Kıraç, Y., “Büro yönetiminde ergonomi ve ergonominin verimliliğe etkisi: Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde bir uygulama”,Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Büro Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara, (2005).

Koçak, G., ”Gemi makineleri işletmesinde ergonomik analiz”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, (2007).

Dul, J. and Neumann, W.P., Ergonomics contributions to company strategies, ERIM Report Series Research in Management, (58), (2008).

Baslo, M., “Ofis ergonomisi- sırt ve boyun ağrılarını önlemek için ofis ortamını düzenlemek”, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Baş, Boyun, Bel Ağrıları Sempozyum Dizisi No:30, 155-165, ( 2002).

TS EN 12464 Işık ve Işıklandırma İş Mahallerinin Aydınlatılması

Çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130728-11.htm

Tozla Mücadele Yönetmeliği Resmi Gazete (5 Kasım 2013) [online] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/11/20131105-9.htm

Allendorf, K., & Ghimire, D. (2012). Determinants of marital quality in an arranged marriage society. Population Studies Center Research Reports, 12-758, USA.

Yavuzkan, G. (2015) Ergonomi Risk Analizleri Yazılımlaştırılması Ergonomi – İş Sağlığı Güvenliği Risk Haritalandırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 3(3), Ergonomi, s.603-614, ISSN: 1308-6693.

Seçkiner, S., Kurt, M. (2004) Ofis Güvenliğinin Değerlendirilmesi İçin Geliştirilmiş Ergonomi Teknolojisi : Kairos, Örnek Uygulama. Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 19, No 1, s.37-41.

Mandıracıoğlu, A. (2001) Çalışma Ortamında Maruziyetin Değerlendirilmesi, 8.Ergonomi Kongresi Bildiri Kitabı, s.86-87.

OHSA (1999) Health and Safety Guidelines for VDU in the Workplace.

Türkiye İstatistik Kurumu İşgücü İstatistik Verileri (Şubat2018) http://www.tuik.gov.tr/HbPrint.do?id=27688

Bridger, R. S. (1995) Introduction to Ergonomics, McGraw-Hill Inc, New York

Karl, K., Henrike, K., & Kroemer, K. (2000). Ergonomics: How to Design for Ease and Efficiency (2nd Edition). New Jersey: Prentice Hall.

Sanders, M. , S. , McCormick, E.J. (1992) Human Factors in engineering and design, 7th. Ed. McGraw-Hill Inc, New York

Sabancı, P. D. (1989). Ergonomi ve Tarihsel Gelişim. 2. Ulusal Ergonomi Kongresi Bildiriler Kitabı (s. 20-28). içinde Adana.

Kaya, M.D., Güzel, D. ve Çubukçu, B. (2011) “Ilıca şeker fabrikası çalışanlarının iş memnuniyeti, ergonomik çalışma koşulları ve iş stresi yönünden incelenmesi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 2.

Uyan, M. K. (2018) “İş Sağlığı ve Güvenliği [online]”, http://www.isveguvenlik.com/ergonomi/ergonomi.html.

Yalçınkaya, Ö. (2014) Dokuz Eylül Üniversitesi Kişisel Sayfalar. Dokuz Eylül Üniversitesi [online] http://kisi.deu.edu.tr/ozgur.yalcinkaya/endmuh.html

Erkan, N. (1997) Ergonomi, M.P.M. Yayınları No: 373, Genişletilmiş Dördüncü Baskı, Ankara.

Ünsal, P. (1998) Ergonomi, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 4112, Edebiyat Fakültesi Yayın No: 3411, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul.

Erkan, N. (1988) “Ergonomi: Verimlilik, Sağlık ve Güvenlik için İnsan Faktörü Mühendisliği”, MPM Yayınları, Ankara

Turan, D. (2007) “Endüstri İşletmelerinde Günlük İş Yaşamında Uygulanan Ergonomi Metotlarının İncelenmesi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Milli Prodüktivite Merkezi, (2005) Verimliliği Artırıcı Yaklaşım ve Teknikler Dizisi, MPM Yayınları

Gunning, J., Eaton, J., Ferrier, S., Frumin, E., Kerr, M., King, A. and Maltby, J., (2001), Ergonomic handbook for the clothing industry, Kanada: Thistle.

International Labour Organization, (17 Kasım 2011), “Your health and safety at work ergonomics [online]”, http://actrav.itcilo.org/actrav-english/telearn/osh/ergo/ermain.htm

Yenigün, N. D. (2006) “Bir montaj masasında iş akışının ergonomik analizi ve iyileştirme önerileri”, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Bursa.

Tunay, M., Melemez, K. ve Dizdar, E. N. (2006) “Ormancılıkta kullanılan yükleme makinaları operatör koltuklarının antropometrik tasarımı”, Teknoloji, Cilt 9, Sayı 2, 137-144.

Armağan, K. (2003) “Büro verimliliğinin tesis edilmesinde ergonomik tasarımın önemi”, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (yönetim organizasyon) Anabilim Dalı, Kütahya.

Yeow, P. H. P. and Sen, R. N. (2003) “Quality, productivity, occupational health and safety and cost effectiveness of ergonomic improvements in the test workstations of an electronic factory”, International Journal of Industrial Ergonomics 32,147–163.

Yavuz, U., Bakan, U. (30 Ekim 2011) “Türkiye’de web tabanlı haber sitelerinin tasarım ve ergonomi düzeylerinin karşılaştırmalı analizi”, Sanat Dergisi, http://edergi.atauni.edu.tr/index.php/gsfd/article/viewFile/6274/5977.

Human Factors and Ergonomics Society, (2 Ekim 2011) “Educational Resources, Definitions of Human Factors and Ergonomics [online]” http://www.hfes.org/Web/EducationalResources/HFEdefinitionsmain.html.

Shikdar, A. A., and Sawaqed, N. M. (2004) “Ergonomics, and occupational health and safety in the oil industry: a managers’ response”, Computers & Industrial Engineering 47, 223–232.

Duyar, İ., (1995) “İnsanın fiziksel boyutlarındaki değişmeler ve ergonomik açıdan önemi“, 5. Ergonomi Kongresi: (180-189), Ankara Üniversitesi.

Su, B. A. (2001) Ergonomi, Pano Ofset Yayınları, Ankara.

Özok, A.F. (1981) Türk Sanayi İşçileri Üzerine Antropometrik Bir Araştırma, Doğa Bilim Dergisi, Cilt 5

Altıparmak, R.S. (2006) “Ülkemiz insan antropometrisine uygun mutfak mobilyası tasarımı için veri bankasının oluşturulması ve bir uygulama”, Bilim Uzmanlığı Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Anabilim Dalı, Karabük

Published

2020-09-16

How to Cite

AL, K. (2020). ERGONOMIC CONDITIONS ASSESSMENT OF A BUS FACTORY. ICONTECH INTERNATIONAL JOURNAL, 4(2), 35-47. https://doi.org/10.46291/ICONTECHvol4iss2pp35-47

Issue

Section

Articles