Bibliometric Framework of Graduate Theses in the Field of Health Institutions Financing

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10463418

Keywords:

Finance, Health Finance, Graduate Health Finance Theses

Abstract

Financing in health institutions emerges as a developing and increasing issue from the past to the present. Due to the huge budgets of health investments, studies in this field are increasing. The increase in the budgets in question increases the importance of financial managers from health institutions and many universities provide training in this field. This research was carried out to examine the situation of my postgraduate theses on the financing of health institutions from the past to the present. This research was carried out to examine the situation of my postgraduate theses on the financing of health institutions from the past to the present. The bibliometric analysis of the graduate theses on the financing of health institutions in the database of the Yüksek Öğretim Kurumları Tez Merkezi (YÖKTEZ) was carried out. In the research, based on the scanning model, the postgraduate thesis made between 1975 -2023 was reached. The data obtained because of the research were evaluated in terms of different evaluation parameters. Results in the field of financing of health institutions 53 an increase in postgraduate education and the financing of health institutions show that there are postgraduate studies published 2017 for the first time.

References

Al, U. ve Tonta, Y. (2004). Atıf analizi: Hacettepe üniversitesi kütüphanecilik bölümü tezlerinde atıf yapılan kaynaklar. Bilgi Dünyası. 5(1), 19-47.

Bektemür, G., Şafak Yılmaz, E., Arslanoğlu, A., Beylik, U., & Adaş, G. T. (2018). Türkiye’de Kişisel Ödeme Yöntemiyle İlaç Harcamaları. Out-of-Pocket Expenditure on Medicines in Turkey. JAREM, 8(2), 101-108.

Chandra, Y., & Shang, L. (2019). Qualitative Research Using R: A Systematic Approach. Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-3170-1

Çetin, G., & Kızılırmak, İ. (2017). Türk Turizminde Kokartlı Turist Rehberlerin Mevcut Durumunun Analizi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14 (2), 142–156. Retrieved from http://hdl.handle.net/11630/1494

Mühlbacher, A. C. (2008). Health Determinants, Economic. Wilhelm Kirch (Ed.) Encyclopedia of Public Health, s.546-551. New York: Springer

Kurutkan, M. N., ve Orhan, F., (2018). Kalite Prensiplerinin Görsel Haritalama Tekniğine Göre Bibliyometrik Analizi. Ankara: Sage Yayıncılık.

Pekten, Ali (2006) “Genel Sağlık Sigortası Sistemi ve Getirdiği Yenilikler”, Sayıştay Dergisi, 61:119-138.

OECD (2024) OECD “Health Data 2024”, (04.01.2024), [https://data.oecd.org/healthres/health-spending.htm], (04.01.2024).

Pritchard, A. (1969). Statistical bibliography or bibliometrics. Journal of Documentation, 25(4), 348-349.

Tunçsiper, Ç., ve Bakar A. (2023). Sağlık Ekonomisi Çerçevesinde Sağlık Harcamaları: Türkiye Örneği. Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,4 (1), 20-28.

Yenipınar, U., Bak, E., & Çapar, G. (2014). Turist Rehberliği Meslek Kanununun, Meslek Örgütleri ve Öğretim Elemanlarının Bakış Açısı ile Değerlendirilmesi. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (2), 86–114. Retrieved from https://dergipark.org.tr/cagsbd/ issue/44631/554447

Yurdadoğ, V. (2007). Türkiye’de Sağlık Harcamalarının Finansmanı ve Analizi Journal of the Cukurova University Institute of Social Sciences, 16(1), 592.

Published

2023-12-31

How to Cite

Yıldırım, A., Gerekli, İsa, & Bozkurt, İbrahim. (2023). Bibliometric Framework of Graduate Theses in the Field of Health Institutions Financing. ICONTECH INTERNATIONAL JOURNAL, 7(4), 47–60. https://doi.org/10.5281/zenodo.10463418

Issue

Section

Articles