An Interior Suggestion on the Hermaphrodithism of Grouper Fish on the Basis of Biomimicry Design

Authors

  • Mertcan Öztekin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.46291/ICONTECHvol6iss3pp68-75

Keywords:

Biomimicry, Hermaphrodite, Grouper Fish, Design, Interior

Abstract

Biomimicry in design, in its simplest form, is taking a decision from nature. Design inspirations focus more on nature while renewing and advancing from the past to the present. This design concept and application approach, which started especially after the second half of the 1900s, turned into a method that was adopted and applied even more in the 2000s. Data belonging to nature, which are reflected in the design as a concept, can be reflected on the form as well as conceptually. Within the scope of the study, the hermaphrodite characteristic of grouper fish was taken as a basis. Hermaphrodite is the condition of carrying the double sex characteristics seen in the living ecosystem. When this situation is considered within the biomimicry design perspective; As a result of today's modernizing and changing life phenomena, it can be interpreted by using both male (masculine) characteristics and female (feminine) characteristics together. It can create a genderless neutral depiction that carries both genders and thus appeals to both directions. The design field, more specifically interior spaces, can be rationalized with this view. In the study, which was handled within the scope of the qualitative research method, an interior space proposal was made in terms of providing genderless use in both directions and breaking the gender-based use of an interior within the framework of hermaphrodite border. On the basis of the biomimicry design concept, this space proposal, which is associated with the hermaphrodite feature of grouper fish and will provide a genderless use by expanding the gender boundary, creates functionality and universality. In addition, the space, which has both a rational and conceptual counterpart, symbolizes the hermaphrodite design proposal.

References

Akyol, O. (2012). Antalya Körfezi’nde (Akdeniz) Derinsu Orfoz Paraketasının Teknik Özellikleri. Su Ürünleri Dergisi, 29(3), 147-149.

Arayıcı, O., (2018). Mekân Algısının ve Anlatımının Subjektif Yapısı. The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 8(3), 560-564.

Arıcan, İ., İnan, S., Özyiğit, G. & Özyiğit, Ö. (2012). Bir Keçide Raslantısal Yalancı Erkek Hermafroditizm Olgusu. Harran Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 1(1), 68-70.

Bayat, H. (2019, 3 Nisan). Intersex Balıklar. Derin. http://www.derin.boun.edu.tr/?p=1978 Erişim Tarihi: 22.08.2022.

Benyus, J. M. (2002). Biomimicry; Innovation Inspired by Nature. New York: Harper Perennial.

Bilencenoğlu, M. (2011). Orfoz Balığı’nın (Epinephelus marginatus) Türkiye’deki Güncel Durumu ve Koruma Önerileri. Denizel Değerlerimiz Serisi, No:1, 1-8.

Biyofilik Tasarım. (2022, 15 Nisan). Vikipedi. https://tr.wikipedia.org/wiki/Biyofilik_tasar%C4%B1m#Biyomimikri.

Çetinbaş, A. (2011). Helianthus annuus L. Ayçiçeğinin pistilat ve Hermafrodit Çiçeklerinin Karşılaştırmalı Ontogenisi (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul.

Ersoy, E. (2009). Cinsiyet Kültürü İçerisinde Kadın ve Erkek Kimliği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(2), 209-230.

Hermafroditlik. (2022, 25 Haziran). Vikipedi. https://tr.wikipedia.org/wiki/Hermafroditlik.

İnner, S. (2019). Biyomimikri ve Parametrik Tasarım İlişkisinin Mimari Alanında Kullanımı ve Gelisimi. Uluslararası Hakemli Akademi Dergisi, 1(1), 15-29.

İnsapedia. (2019, 16 Aralık). Biyomimikri Nedir? İnsapedia. https://insapedia.com/biyomimikri-nedir/.

Serdar, S. & Lök, A. (2005). Çakalburnu Dalyanı’ndan Toplanan Akivadeslerin (Tapes decussatus L., 1758) Mevsimsel Olarak Gonad Gelişimi. Ege Üni. Su Ürünleri Dergisi, 22(3-4), 389–397.

Yolkalı, S. & Lök, A. (2000). İstiridyelerin (Ostrea Edulis Linneaus, 1758) Gonad Gelişim Safhalan ve Cinsiyet Oranı Üzerine Bir Ön Araştırma. Ege Üni. Su Ürünleri Dergisi, 1-2(17), 127-136.

URL-1 Erişim Tarihi: 21.08.2022. https://www.hayvansitesi.com/balik-ozellikleri/orfoz-epinephelus-guaza/.

URL-2 Erişim Tarihi: 27.08.2022 https://www.frieze.com/article/seven-arrested-defacing-anish-kapoors-iconic-cloud-gate-chicago.

Downloads

Published

2022-09-25

How to Cite

Öztekin, M. (2022). An Interior Suggestion on the Hermaphrodithism of Grouper Fish on the Basis of Biomimicry Design. ICONTECH INTERNATIONAL JOURNAL, 6(3), 68–75. https://doi.org/10.46291/ICONTECHvol6iss3pp68-75

Issue

Section

Articles