Determination of the Yield and Quality of Some Bread Wheat Genotypes in Different Locations

Authors

  • İsmail Naneli Sakarya University of Applied Sciences, Faculty of Agriculture, Department of Field Crops, Sakarya, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.46291/ICONTECHvol6iss3pp47-58

Keywords:

Wheat, Quality, Correlation, Location, Yield

Abstract

The study was carried out to determine the yield and quality characteristics of some bread wheat genotypes in Kaynarca and Taraklı locations. The research was carried out with 37 bread wheat (Triticum aestivum L.) genotypes in the vegetation period of 2020-2021. The research was established according to the Random Blocks Trial Design with three replications. Plant height (cm), grain yield (kg/da), hectoliter weight (kg/hl) parameters were investigated. Significant differences were detected between locations and genotypes in the specified parameters. In terms of grain yield, Acar, Altuğ, Kıraç 66, Bezostaja, Krasunia Odeska, Adalı, Alada, Kate A1 genotypes were higher in terms of grain yield in Kaynarca location, while Altuğ genotype came to the fore in Taraklı location. In terms of hectoliter weight, in Kaynarca location, in Kate A1, Kaynarca, Nacibey, Arifbey, Flamura 85, Falado, Tigre, Esperia, Kıraç 66, Tosunbey, Adalı genotypes, in Taraklı location in Arifbey, Falado, Tahirova, Esperia, Beşköprü, Gelibolu, Momtchil, Kenanbey genotypes high values ​​have been determined. In terms of yield and quality, Kate A1 and Adalı genotypes were prominent in Kaynarca location, while Esperia and Beşköprü genotypes were found to be high in Taraklı location.

References

Allan, R.E. (1983). Harvest indexes of backcrossderived wheat lines differing in culm height. Crop Sci. 23: 1029- 1032.

Anonim. (2011). Toprak Mahsulleri Ofisi. https://www.tmo.gov.tr/bilgi-merkezi/labratuvarimiz/faaliyetlerimiz

Anonim. (2020). FAO. https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL

Anonim. (2021). TÜİK. https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=tr

Aydoğan, S., Şahin, M., Akçacık, A. G., Demir, B., Hamzaoğlu, S., Güçbilmez, Ç. M., Taner, S. (2022). Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Yağışa Dayalı Şartlarda Kalite ve Miksograf Parametreleri Açısından Değerlendirilmesi. Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi, 11(1), 31-39.

Bilgin, O., Korkut, K. Z. (2005). Bazı ekmeklik buğday çeşit ve hatlarının tane verimi ve bazı fenolojik özelliklerinin belirlenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(1), 57- 65.

Cook, R. J., Veseth, R. J. (1991). Wheat health management. The American Phytopathological Society. St. Paul. Minnesota 55121, USA.

Çetin, Ö., Uygan, D., Boyaci, H., Ögretir, K. (1999). Kışlık buğdayda sulama-azot ve bazı önemli iklim özellikleri arasındaki ilişkiler. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-20 Kasım, Adana, Cilt I, Genel ve Tahıllar, 151-156.

Düzgüneş, O., Kesici, T., Kavuncu, O. ve Gürbüz, F. (1987). Araştırma ve deneme metotları (İstatistik Metotları II). Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yay. No: 1021, 381 s., Ankara.

Güngör, H., Dumlupınar, Z. (2019). Bolu Koşullarında Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinin Verim, Verim Unsurları ve Kalite Yönünden Değerlendirilmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 6(1), 44-51.

Güngör, H., Çakır, M.F., Dumlupınar, Z. (2022). İleri ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) hatlarının verim, verim unsuru ve kalite özellikleri bakımından değerlendirilmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi Sayı 35, 123-127.

Karaman, M. (2022). Muş Koşullarında Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Genotiplerinin Verim ve Verim Bileşenleri Bakımından Değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11(1), 1-1.

Kırtok, Y., Genç, İ., Yağbasanlar, T., Çölkesen, M. (1988). Tescilli ekmeklik ve makarnalık buğday çeşitlerinin Çukurova koşullarında başlıca tarımsal karakterleri üzerine araştırmalar. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(3). 98-106.

Kün, E., Avcı, M., Uzunlu, V., Zencirci, N. (1995). Serin iklim tahılları tüketim projeksiyonları ve üretim hedefleri. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, 4. Türkiye Ziraat Mühendisleri Teknik Kongresi 9-13 Ocak, 417-429, Ankara.

Kendal, E., Doğan, Y. (2013). Ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) genotiplerinin tane verimi ve bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi. GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(1), 113-121.

Li, X., Shen., X., Li, J., Eneji. A.E., Li, Z., Tian, X., Duan, L. (2010). Coronatine alleviates water eficiency stress on winter wheat seedlings. Journal of Integrative Plant Biology, 52(7): 616-625.

Mut, Z., Aydın, N., Özcan, H., Bayramoğlu, O. (2005). Orta Karadeniz Bölgesinde ekmeklik buğday genotiplerinin verim ve bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22 (2), 85-93.

Naneli, İ., Sakin, M.A., Safi, A.S. (2015). Tokat-Kazova şartlarında bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32 (1),91-103.

Naneli, İ. (2021). Determination of gluten quality of some bread wheat (Triticum aestivum L.) genotypes with HMW-GS bands. Fresenius Environmental Bulletin. 30 (06A), 7098-7105.

Sakin, M.A., Naneli, İ., Göy, A.G., Özdemir, K. (2015). Bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşitlerinin Tokat-Zile koşullarında verim ve verim komponentlerinin belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32 (3), 119-132.

Sakin, M.A., Naneli, İ., İsmailoğlu, A.Y., Özdemir, K. (2017). Tokat Kazova koşullarında bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşitlerinin kuru ve sulu şartlarda verim ile kalite özelliklerinin belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34 (Ek Sayı), 87-96.

Schuler, S.F., Bacon, R.K. and Gbur, E.E. (1994). Kernel and spike character influence on test weight of soft red winter wheat. Crop Sci. 34: 1309-1313.

Sirat, A. (2022). Determination of Yield, Yield Components, and some Quality Parameters of Bread Wheat (hexaploid) Cultivars with Different Origin in Arid Agricultural Conditions. Gesunde Pflanzen, 1-14.

Yıldırım, A., Sakin, M. A., Gökmen, S. (2005). Tokat-Kazova koşullarında bazı ekmeklik buğday çeşit ve hatlarının verim ve verim unsurları yönünde değerlendirilmesi, GOÜ. Ziraat Fak. Der. 22(1), 63-72.

Yurtsever, N. (1984). Deneysel istatistik metotları. Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Yayınları, Genel Yayın No: 56. Ankara.

Downloads

Published

2022-09-25

How to Cite

Naneli, İsmail. (2022). Determination of the Yield and Quality of Some Bread Wheat Genotypes in Different Locations. ICONTECH INTERNATIONAL JOURNAL, 6(3), 47–58. https://doi.org/10.46291/ICONTECHvol6iss3pp47-58

Issue

Section

Articles