TERMS RELATED TO PRACTICE RULES AND REGULATIONS OF ORGANIC BEEKEEPING PRODUCTION IN TURKEY

Authors

  • Lale Taş İKSAD

DOI:

https://doi.org/10.46291/ICONTECHvol4iss3pp65-76

Keywords:

Organic Agriculture, Organic Beekeeping, Honey, Rugulation

Abstract

Organic farming production; To the extent permitted by the regulation, it is a production in which chemical drugs are used that are friendly to human health and nature, and do not harm the environment and human health; It is a form of production that gives priority to the quality of the product rather than the amount of manufacture, and every stage is checked and certified by control and certification.

Organic Beekeeping, on the other hand, does not apply chemical drugs and artificial nutrition to bees at every stage from production to consumption, It is a production that is carried out on intact natural flora or organic farming areas and is controlled and certified by control certification companies.

Beekeeping; producers with low income, especially in rural areas, both in European countries and in our country and it is an important source of income for producers who do not have land. With this aspect, it adds added value at the micro-level in the rural areas and at the macro level in the country's economy.

The products obtained from bees are faced with the threat of risk factors that negatively affect food safety during the process of taking their place on the market shelves from production. For this reason, the importance of organic beekeeping increases as the aim is to increase the quality of organic beekeeping.

According to the Organic Agriculture Information System (OTBİS) of the Ministry of Agriculture and Forestry, in 2019, There are 249 enterprises engaged in organic beekeeping in Turkey. Organic beekeeping, the total number of organic hives is 50.100 and the total organic honey production is 576.76 tons.

Moreover according to the Organic Agriculture Information System of the Ministry of Agriculture and Forestry, in 2019, 159 enterprises engaged in beekeeping in the transition process in Turkey present, it has a total of 21 484 hives in transition.

To increase this potential of our country and to ensure its sustainability, It can be achieved by producing reliable and better quality organic beekeeping products. For this, the production and consumption of organic beekeeping products should be expanded.

References

Anonima,https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=14217&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 ( Erişim Tarihi: 20.08.2020)

-Akyol, Mehmet T., 2009. Organik Arıcılık Makalesi (Standart Dergisi Yıl:48 Sayı: 567 Ağustos 2009) (ISSN:1300 8366) Sayfa:85

-Azizoğlu, U., ve ark. 2012 Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 28(5):375-381

-Bulut, S., ve ark. 2011 Organik Tarım Eğitim Kitabı, M Grup Matbaacılık A.Ş., Kayseri s.1

-Bülbül, S., Bayturan, N., Ayan, R., 1998. Ekolojik tarım ve ilkeleri. Ekolojik (Organik, Biyolojik) Tarım,

-Boz, İ., Kaynakçı, C. 2018. Possibilities of Improving Organic Farming in Turkey. International Journal of Innovation and Economic Development. 5(4):25-34.

-Çukur, F., ve ark. (2016) AB ve Türkiye'de Arıcılık Faaliyetine Yönelik Gıda Güvenliği * Uygulamaları: Sorunlar ve Öneriler, Tarım Ekonomisi Dergisi 22-2 (2016), s 87-95

-Demiryürek, K. (2011). Organik tarım kavramı ve organik tarımın dünya ve Türkiye’deki durumu. GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(1), 27-36.

-Demiryürek, K., 2016, Organik Tarım Ve Ekonomisi Kitabı, Giresun, s.48

-Doğaroğlu, M.2012. Arı Ürünlerinde Üretim ve Tüketiminde Gıda Güvenliği, Bal ve Diğer Arı Ürünleri ile Sağlıklı Yaşam Platformu, 5 Temmuz, İstanbul

-Emir, M., ve Demiryürek, K., Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2014; 11(2) : 21 - 28

-Karaaslan, V., 2012. Organik Tarım 2 . (Güncellenmiş ) Baskı 2012,Ankara. 39 s.

--Kısmalı, İ., 1998. Ekolojik (Organik, Biyolojik) Tarım. Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO). İzmir.

-Önaldı, A.T., 2014 Dünya Ve Türkiye' De Organik Büyükbaş Ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğine Yönelik Yasal Düzenlemelerin Karşılaştırılması, Selçuk Üniversitesi, Zootekni Anabilim Dalı, Nisan-2014 KONYA, s.65

-Saner, G., Yücel, B., Yercan, M., Karaturhan, B., Engindeniz, S., Çukur, F., & Köseoğlu, M. (2011). Organik ve Konvansiyonel Bal Üretiminin Teknik ve Ekonomik Yönden Geliştirilmesi ve Alternatif Pazar Olanaklarının Saptanması Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Örneği. Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü, Ankara.

- Sarıçoban, K. (2016) Ülkelerin ihracat rekabet güçlerinin belirlenmesi: Türkiye ve G-20 ülkelerinin karşılaştırmalı analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Isparta.

-Sarıçoban, K. (2016) Ülkelerin ihracat rekabet güçlerinin belirlenmesi: Türkiye ve G-20 ülkelerinin karşılaştırmalı analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Isparta.

-Seven, İ., & Akkılıç, M. (2005). Elazığ’daki arıcılık işletmelerinin üretim ve pazarlama problemlerinin tespiti ve çözüm önerileri. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 45, 41-52.

-TEPGE, (2019) Tarım Ürünleri Piyasaları, Arıcılık. Ankara.

-Tubitak.,2003. Vizyon 2023, Bilim ve Teknoloji Öngörüsü Projesi, Tarım ve Gıda Paneli Son Rapor, Temmuz, Ankara, s.55.

-Ünye Ticaret Borsası (2014) Arıcılık ve Bal Raporu

-Yürüdür, E., ve ark. 2010 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar-2010 C.9 S.32 (402-424)

-. http://www.teknikari.com/ ( Erişim Tarihi: 20.07.2020).

-http://www.tuik.gov.tr/AltKategori.do?ust_id=11&ust_adi=N%FCfus (Erişim Tarihi: 20.07.2020).

-.http://www.tuscert.com/organik-aricilik.html

- https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Organik-Tarim?Ziyaretci=Ciftci

- http://orser.com.tr/Sayfa.aspx?pid=28&cid=0&Lang=TR

-http://www.tuscert.com/organik-aricilik.html

Published

2020-12-27

How to Cite

Taş, L. (2020). TERMS RELATED TO PRACTICE RULES AND REGULATIONS OF ORGANIC BEEKEEPING PRODUCTION IN TURKEY. ICONTECH INTERNATIONAL JOURNAL, 4(3), 65–76. https://doi.org/10.46291/ICONTECHvol4iss3pp65-76

Issue

Section

Articles