Amanzholova, A. “AZƏRBAYCANDA MÜQƏDDƏS MƏKANLARIN MUZEYƏ ÇEVRİLMƏSİ HAQQINDA ”. ICONTECH INTERNATIONAL JOURNAL, vol. 3, no. 1, July 2019, pp. 9-16, doi:10.46291/ICONTECHvol3iss1pp9-16.