Amanzholova, A. (2019) “AZƏRBAYCANDA MÜQƏDDƏS MƏKANLARIN MUZEYƏ ÇEVRİLMƏSİ HAQQINDA ”, ICONTECH INTERNATIONAL JOURNAL, 3(1), pp. 9-16. doi: 10.46291/ICONTECHvol3iss1pp9-16.