Amanzholova, Alina. 2019. “AZƏRBAYCANDA MÜQƏDDƏS MƏKANLARIN MUZEYƏ ÇEVRİLMƏSİ HAQQINDA ”. ICONTECH INTERNATIONAL JOURNAL 3 (1):9-16. https://doi.org/10.46291/ICONTECHvol3iss1pp9-16.