Yiğitalp Rencber, S., & Ulutaşdemir, N. (2023). Covid-19 Pandemisinin Akılcı İlaç Kullanımına Etkisi (Batman ili örnegi). ICONTECH INTERNATIONAL JOURNAL, 7(4), 16–25. https://doi.org/10.5281/zenodo.10446607