Amanzholova, A. (2019). AZƏRBAYCANDA MÜQƏDDƏS MƏKANLARIN MUZEYƏ ÇEVRİLMƏSİ HAQQINDA . ICONTECH INTERNATIONAL JOURNAL, 3(1), 9-16. https://doi.org/10.46291/ICONTECHvol3iss1pp9-16