(1)
Amanzholova, A. AZƏRBAYCANDA MÜQƏDDƏS MƏKANLARIN MUZEYƏ ÇEVRİLMƏSİ HAQQINDA . iij 2019, 3, 9-16.