[1]
Amanzholova, A. 2019. AZƏRBAYCANDA MÜQƏDDƏS MƏKANLARIN MUZEYƏ ÇEVRİLMƏSİ HAQQINDA . ICONTECH INTERNATIONAL JOURNAL. 3, 1 (Jul. 2019), 9-16. DOI:https://doi.org/10.46291/ICONTECHvol3iss1pp9-16.