İnceleme ve Yayın Süreci

İntihal İlkesi
Dergimize makale göndermeden önce uygun intihal yazılım programlarıyla (iThenticate, Turnitin vb) makalenizdeki benzerlik durumunu belirlemeniz tavsiye olunur. Bu itibarla, dergimize gönderilen makaleler/derlemeler ön değerlendirme sürecinde; Turnitin yazılımı yardımıyla benzerlik oranları belirlenmekte, bu oranın dergimiz için % 20’nin altında olması Editörler Kurulumuz tarafından kabul görmektedir. Belirlenen bu oranının üzerinde olan makaleler/derlemeler yazar(lar)a iade edilir.

İnceleme Politikaları

Dergi çift kör hakemlik politikası izler. Makale, derginin kılavuzları ve kaliteli bir araştırma makalesinin özellikleri ışığında makaleyi incelemek için iki hakem (ilgili alandaki uzmanlar) 'a gönderilir. Değişiklik gerektiren makaleler için, gözden geçirilmiş çalışmanınözgünlüğü kabul edilebilir olmasını sağlamak için aynı gözden geçirenler kullanılacaktır.

İnceleme ve Yayın Süreci

Dergi sistematik bir gözden geçirme ve yayın politikası izler.

Adım - 1: Gönderilen makale alındıktan sonra 24 saat içinde onaylanır.

Adım - 2: Makale iki hakeme gönderilir (yazar (lar) ın adı ve bilgileri silinir) İnceleme süreci en fazla iki hafta sürer.

Adım - 3: İnceleme raporları hakemlerden toplanır ve yönetici editör inceleme raporlarını yayının tüm şart ve koşullarını çerçevesinde yazarlara gönderir.

Adım - 4: Makale kabul edilirse, yönetici editör yazardan / ilgili yazardan derginin yayın ücretini belirtilen süre içinde ödemesini ister. Bildiri değişikliğe tabi olarak kabul edilirse, yönetici editör inceleme raporlarını yazarın / ilgili yazara gönderecek ve hakemlerin önerilerine göre yazara yedi güne kadar süre tanınacaktır. Makale tekrar hakemler tarafından iade edilirse, makalenin nihayet reddedildiği bildirilir. Ancak, çok küçük değişiklikler olması durumunda, yayın kurulu daha fazla değişiklik yapılması için makaleyi değerlendirebilir.

Adım - 5: Kabul edilen makale derginin şart ve koşullarının başarıyla tamamlanmasının ardından yayınlanmak üzere işlenir  (Yayın ücretini aldıktan sonra en fazla üç gün sürer). Yazar, yayın ücretini ödedikten sonra kabul mektubu isteyebilir. Kabul mektubu yayın ücretinin alınmasından itibaren iki gün içinde verilir.

Adım - 6: Düzeltme Okuması. Yönetici editör işlenmiş makaleyi yayın için (MS Word) son kontrolü yapılmak üzere yazara / ilgili yazara gönderir.

Adım - 7: Makale çevrimiçi olarak yayınlanmaktadır. Yönetici editör gerekli indirme linki ile çevrimiçi yayın hakkında yazarı / ilgili yazarı bilgilendirecektir. Yazar / ilgili yazar, çevrimiçi yayından sonraki üç gün içinde yayınlanmış makalede (çok önemli değişiklikler olması durumunda) herhangi bir düzeltme talep edebilir.