1.
Hanedan B, BİLGİLİ A, Haydar Uysal M. Kedi ve Köpeklerde Deri Mantar Enfeksiyonlarının İnsanlarda Oluşturduğu Sağlık Riskleri, Kontrol ve Sağaltım Seçenekleri. iij [Internet]. 2021 Jun. 28 [cited 2024 May 20];5(2):10-7. Available from: http://icontechjournal.com/index.php/iij/article/view/161