ÖZÇALIK, Mahİre. “Yİ HE YUAN (SUMMER PALACE PARKI) KORUMA ÇALIŞMALARININ PEYZAJ TASARIMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ”. ICONTECH INTERNATIONAL JOURNAL 5, no. 4 (December 28, 2021): 24-32. Accessed May 21, 2022. http://icontechjournal.com/index.php/iij/article/view/204.