Hanedan, B., A. BİLGİLİ, and M. Haydar Uysal. “Kedi Ve Köpeklerde Deri Mantar Enfeksiyonlarının İnsanlarda Oluşturduğu Sağlık Riskleri, Kontrol Ve Sağaltım Seçenekleri”. ICONTECH INTERNATIONAL JOURNAL, vol. 5, no. 2, June 2021, pp. 10-17, doi:10.46291/ICONTECHvol5iss2pp10-17.