[1]
B. Hanedan, A. BİLGİLİ, and M. Haydar Uysal, “Kedi ve Köpeklerde Deri Mantar Enfeksiyonlarının İnsanlarda Oluşturduğu Sağlık Riskleri, Kontrol ve Sağaltım Seçenekleri”, iij, vol. 5, no. 2, pp. 10–17, Jun. 2021.