ÖZÇALIK, M. (2021) “Yİ HE YUAN (SUMMER PALACE PARKI) KORUMA ÇALIŞMALARININ PEYZAJ TASARIMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ”, ICONTECH INTERNATIONAL JOURNAL, 5(4), pp. 24-32. doi: 10.46291/ICONTECHvol5iss4pp24-32.