Hanedan, B., BİLGİLİ, A. and Haydar Uysal, M. (2021) “Kedi ve Köpeklerde Deri Mantar Enfeksiyonlarının İnsanlarda Oluşturduğu Sağlık Riskleri, Kontrol ve Sağaltım Seçenekleri”, ICONTECH INTERNATIONAL JOURNAL, 5(2), pp. 10–17. doi: 10.46291/ICONTECHvol5iss2pp10-17.