Hanedan, Başak, ALİ BİLGİLİ, and Muhammet Haydar Uysal. 2021. “Kedi Ve Köpeklerde Deri Mantar Enfeksiyonlarının İnsanlarda Oluşturduğu Sağlık Riskleri, Kontrol Ve Sağaltım Seçenekleri”. ICONTECH INTERNATIONAL JOURNAL 5 (2):10-17. https://doi.org/10.46291/ICONTECHvol5iss2pp10-17.