Hanedan, B., BİLGİLİ, A., & Haydar Uysal, M. (2021). Kedi ve Köpeklerde Deri Mantar Enfeksiyonlarının İnsanlarda Oluşturduğu Sağlık Riskleri, Kontrol ve Sağaltım Seçenekleri. ICONTECH INTERNATIONAL JOURNAL, 5(2), 10–17. https://doi.org/10.46291/ICONTECHvol5iss2pp10-17