(1)
ÖZÇALIK, M. Yİ HE YUAN (SUMMER PALACE PARKI) KORUMA ÇALIŞMALARININ PEYZAJ TASARIMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. iij 2021, 5, 24-32.