(1)
Hanedan, B.; BİLGİLİ, A.; Haydar Uysal, M. Kedi Ve Köpeklerde Deri Mantar Enfeksiyonlarının İnsanlarda Oluşturduğu Sağlık Riskleri, Kontrol Ve Sağaltım Seçenekleri. iij 2021, 5, 10-17.