[1]
Hanedan, B., BİLGİLİ, A. and Haydar Uysal, M. 2021. Kedi ve Köpeklerde Deri Mantar Enfeksiyonlarının İnsanlarda Oluşturduğu Sağlık Riskleri, Kontrol ve Sağaltım Seçenekleri. ICONTECH INTERNATIONAL JOURNAL. 5, 2 (Jun. 2021), 10–17. DOI:https://doi.org/10.46291/ICONTECHvol5iss2pp10-17.