Amaç ve Kapsam

ICONTECH ULUSLARARASI DERGİSİ, IEDSR DERNEĞİ tarafından yayınlanan açık erişimli, hakemli, uluslararası endeksli dergidir. Ana hedefi uluslararası akademisyenler için entelektüel bir platform sağlamaktır. Bilim ve teknolojide bilimsel çalışmaları teşvik etmeyi ve ilgili alanda önde gelen dergi olmayı hedeflemektedir.

  • Makaleler Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak yayınlanmaktadır.
  • Dergi yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayınlamaktadır.
  • ICONTECH ULUSLARARASI DERGİSİ’ne gönderilen makaleler, daha sonraki aşamada benzerlik denetiminden geçirilir. Benzerlik denetimi iThenticate programı aracılığıyla gerçekleştirilir, benzerlik oranının %20’nin üstüne çıkmaması gerekmektedir. Tarama sonucunda makalenin Benzerlik İndeksi (SI) %20'in üzerinde olması durumunda, ilgili yazar/yazarlara SI'sını %20'in altına düşürmeleri için makale geri gönderilir. Gerekli düzeltmelerin yapılmaması durumunda makale reddedilir.